Richard Revisited

“Though Richard III ruled England for only two years, his short life and violent death in battle make him one of the most controversial of English kings. He is a deeply divisive and interesting figure. He attracts fierce enemies and fierce partisans, and since his death over five hundred years ago, the controversy has hardly cooled. Did he have a rightful claim to the English throne? Did he kill his young nephews in order to become king? If not, who did? Or perhaps they were not killed at all? It is difficult to separate myth from historical reality, and each of Richard’s defenders and detractors has a version of their own. Els Launspach is alive to all the ambiguities of this story. She has researched deeply, and works with the paradoxes and puzzles of the era to produce an intelligent, multi-layered and very individual book.”

- Hilary Mantel over Richard Revisited

Richard Revisited is de Engelse vertaling van de roman Messire (Uitgeverij Atlas, 2008). De paperback verscheen bij International Theatre & Film Books. De vertaling is van Laura Vroomen.

Richard Revisited is als ebook verkrijgbaar via Amazon.com en in China. De paperback is verkrijgbaar via Bol.com.

RR book cover front

De spectaculaire vondst van het skelet van de koning (Leicester University, 2013) werd wereldnieuws. Dit gegeven is in de roman verwerkt vanuit het perspectief van één van de hoofdpersonen.

De 15e eeuwse Engelse koning Richard III wordt in onze cultuur gezien als een intrigant die de troon inpikte, als tiran en zelfs als kindermoordenaar. Maar hoeveel van die reputatie is propaganda van de grondlegger van de Tudordynastie, Henry VII, en voor altijd vastgelegd door Shakespeare?

回望理查--插画42De roman van Els Launspach schetst het dilemma van drie geschiedschrijvers. In het eerste deel het zelfonderzoek van de jurist Thomas More, die tot de ontdekking komt dat hij zich in het politieke spel heeft laten gebruiken. In het tweede deel de loyaliteit van George Buc, die zich in zijn gedrevenheid buiten de instituties van de macht plaatst. En in het derde deel de strijd van Jennifer Simpson, die als getuige optreedt bij een waargebeurde rechtszaak, uitgezonden door London Weekend Television in 1984. Drie pogingen om een acceptabele keuze te maken en daarbij aan eigen normen te voldoen. In hoeverre is men bestand tegen politieke druk en public opinion?messireDe roman portretteert drie individuen, verwikkeld in een eeuwenoude controverse. Als gevolg daarvan riskeren ze diepe vernedering of verlies van integriteit. Geschreven in een tijd waarin politici en spindoctors al te makkelijke versies van het verleden scheppen om eigentijds beleid te rechtvaardigen, biedt Messire een bitterzoete reflectie op persoonlijke vertwijfeling, steeds tegen de achtergrond van de vraag: wat zijn ‘de feiten’?

Door de positie van George Buc te benutten – organisator van theatervoorstellingen aan het hof – onthult de auteur bovendien interessante details over het beroep van Shakespeare. Voor het eerst wordt de erfenis van Thomas More en Shakespeare naast de historische toedracht gelegd. Onverwachte perspectieven zullen opduiken, waardoor de lezer vanzelf gaat nadenken over de samenhang van identiteit, kunst en politiek.

london