Cursussen

cursussenkop

Els Launspach geeft sinds 1994 les aan de Theaterschool in Amsterdam, meestal over de Griekse Tragedie en de toneelstukken van Shakespeare. Soms hebben haar studenten nog nooit met teksten en theater te maken gehad. In korte reeksen lessen maakt zij haar publiek vertrouwd met de basisprincipes van toneel. Tekstanalyse, dramatische structuur, opbouw van de personages, dieptewerking en historische achtergronden komen aan bod. De eigen interpretatie van de deelnemers is de rode draad in de discussie, en de geanalyseerde scènes worden vergeleken met filmfragmenten.

Vanuit Haarlem stelt Els Launspach ook cursussen samen in overleg met scholen, bedrijven en leesclubs. In een cursus van twee of meer bijeenkomsten wordt een tragedie zodanig behandeld dat ook een beeld ontstaat van de cultuur waarin de tekst tot stand kwam. Onderwerpen zijn:

Shakespeare

Romeo & Julia, Richard III, Hamlet, Othello, Macbeth, Antonius & Cleopatra, Driekoningen, Julius Caesar, Midzomernachtdroom, Winteravondsprookje, Much ado about nothing, Troïlus & Cressida, De Koopman van Venetië en Coriolanus. Meer algemeen: de identiteit van Shakespeare, theater en politiek in de tijd van de Tudors.

Tevens ontwikkelde Els Launspach een project rond Shakespeare, voor VWO- (Fast lane of Advanced English), tweetalig, internationaal of volwassenonderwijs. Documentatie vindt u HIER.

Griekse Tragedie:

Oresteia-trilogie (Aeschylos ) tegen de achtergrond van Troje en Mycene.
De dramatische structuur van Elektra, Oedipus, Antigone (Sophocles), Iphigeneia in Aulis, Medea, Bacchanten (Euripides). Desgewenst kunnen de teksten, vooral Oedipus en Antigone, worden gerelateerd aan de mimetische theorie van René Girard. Dit levert spannende vergezichten op.