Maitresse van Oranje

Maitresse van Oranje – de nieuwe roman van Els Launspach

Maîtresse van Oranje is een intrigerende roman over een cruciaal moment in de geschiedenis van ons latere koningshuis. Het verhaal speelt zich af in Den Haag, in één week, eind maart 1625. Van Els Launspach verscheen eerder de historische roman Messire over Richard III van Shakespeare, en de hedendaagse roman Jonker waarin de ‘politionele acties’ in voormalig Nederlands-Indië decennia later leiden tot een familieconflict. 

Schermafbeelding 2016-11-20 om 19.40.24

Soms vraagt Margaretha van Mechelen zich af waarom ze zich, 18 jaar oud, aan prins Maurits heeft gegeven. Hij, de zoon van Willem van Oranje, protestant, succesvolle veldheer en cynische stadhouder. Zij van verarmde adel, katholiek, liefdevol en plooibaar.

Ze is trots en blij als hij hun eerste zoon naar zijn vader noemt. Ook al verwekt hij kinderen bij zijn nachtvlinders, dit kind is het bewijs van hun relatie, hun trots, hun vrucht. Ze krijgt nog twee kinderen, waarvan de jongste overlijdt. De zonen ontvangen titels, een opleiding, een positie… Was dat al niet meer dan ze kon verwachten?

Wanneer Maurits ziek wordt, vraagt hij haar ten huwelijk; bovendien wil hij een portret van haar voor het stadhouderlijk kwartier aan het Binnenhof. Hoe moet ze dit duiden, wil ze dit wel? Maar het leven is eindig en de dynastie zal moeten worden voortgezet. Margaretha kiest een eigenzinnige schilderes, die haar portretteert in haar eigen huis.

Maîtresse van Oranje is zorgvuldig geschreven en biedt een mooie inkijk in deze periode van de Nederlandse geschiedenis.(Alles Over Boeken en Schrijvers)

“Els Launspach is er in geslaagd deze vrouw tot leven te wekken. (Leestafel, Marjo van Turnhout)